Go to Top

Paslaugos

UAB “LZ statyba” teikia šias paslaugas:

  • Montavimas

  • Matavimai

  • Priežiūra

  • Išmanymas

Elektros instaliacijos, kompiuterinių tinklų, apsaugos ir gaisrinės signalizacijos, įžeminimo ir apsaugos nuo žaibo, viršįtampių projektavimas bei kokybiškas ir savalaikis montavimas.

Iki 1000V įtampos kabelių ir instaliacijos varžų matavimus megometru; grandinės tarp įžemiklių ir įžemintų elementų patikrinimus; įžemintuvų varžų matavimas; elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimus; žemos įtampos elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas, pridavimas valstybinei energetikos inspekcijai.

Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leistina naudoti galia, esant trifaziui įvadui yra didesnė kaip 30 kW.

Mes:

  • Atstovausim Jūsų įmonę su elektrosaugos reikalavimų vykdymą kontroliuojančiomis institucijomis; 
  • Atliksim elektros įrenginių varžų matavimus;
  • Pateiksim pasiūlymus elektros instaliacijos būklei gerinti;
  • Atliksim elektros įrenginių apžiūras; 
  • Atliksim įvairius remontus darbus.

„Protingo namo“ sistemos diegimas. Kas tai? – protingu namu vadinama tokia sistema, kuria galima sujungti visus namuose esančius elektrinius prietaisus ir užprogramuoti juos veikti pagal jūsų norimą scenarijų.